Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή", συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για τη βελτίωση της πλοήγησης στον ιστότοπο, την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου και τη βοήθεια στις προσπάθειες μάρκετινγκ μας. Δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

οροι & προϋποθεσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Ο παρών δικτυακός τόπος www.cultureforchange.net (εφεξής "ο δικτυακός τόπος") ανήκει νομικά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό (σωματείο) "Culture For Change" (εφεξής "CforC"), που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα (οδός Στρατηγοπούλου 7, 114 72).

Τόσο στους παρόντες όρους χρήσης όσο και στην Πολιτική απορρήτου (Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων) καθώς και στην Πολιτική για τα cookies, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του παραπάνω ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συμφωνία σας με τους εν λόγω όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται στο πλαίσιο του ως οπή. To CforC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης σύμφωνα με τις ανάγκες του και την επιχειρηματική του δεοντολογία. Όλες αυτές οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπό μας. Μετά τη δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους όρους παροχής υπηρεσιών που ισχύουν για κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας μας πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας, δεν πρέπει να τους χρησιμοποιήσετε, διαφορετικά θεωρείται ότι τους έχετε ήδη αποδεχθεί.


1.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και ολόκληρου του δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του CforC και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των ρητά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων. Παρέχεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική και μη κερδοσκοπική χρήση. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες να αναπαράγουν, αναδημοσιεύουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταδίδουν, διανέμουν, δημοσιεύουν, μεταφράζουν, τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο, εν μέρει ή περιληπτικά, χωρίς αναφορά στην πηγή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του CforC.

Η ίδια διάταξη ισχύει για όλα τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα του CforC ή τρίτων που συνεργάζονται με το CforC και τα οποία εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, επομένως η εμφάνισή τους δεν συνιστά μεταβίβαση ή εκχώρηση αδειών ή δικαιωμάτων χρήσης τους.

Επιτρέπεται ωστόσο κατ' εξαίρεση η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή και μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλου είδους εκμετάλλευσης και πάντοτε υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή προέλευσής του, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι υπάρχει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οποιοδήποτε θέμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο και γενικά σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αποκλειστικά υπό τη σφαίρα ευθύνης αυτών των τρίτων και το CforC δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό.


2.- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα και σε αυτόν τον ιστότοπο γενικότηρα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, και σε καμία περίπτωση δεν ενθαρρύνουν επιχειρηματικές ενέργειες ή άλλες μη συγκεκριμένες ενέργειες. Οι πληροφορίες ανανεώνονται και τροποποιούνται κατά βούληση του CforC και σύμφωνα με τους σκοπούς του. Το CforC, χωρίς να εγγυάται ούτε να ευθύνεται γι' αυτό, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και της ιστοσελίδας εν γένει να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, το CforC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί στο κοινό ως αποτέλεσμα της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Οι διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.

Το CforC δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου τους. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή (άμεση ή έμμεση). Επιπλέον, ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι αυτός ή οι διακομιστές μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή σας είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Το κόστος πιθανών επισκευών ή υπηρεσιών αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος ή το CforC.

Ειδικότερα, το CforC δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης από επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου ή τρίτους, ούτε για τυχόν θετικές ή παράπλευρες ζημίες από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή τη μη χρήση ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και του δικτυακού τόπου εν γένει οφείλουν αφενός να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τις παραδεκτές αρχές των χρηστών ηθών και τους παρόντες όρους χρήσης και αφετέρου να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά.

Η χρήση του ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την περαιτέρω χρήση του από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες δεν πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το CforC.


4.- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από το CforC αλλά από τρίτους (π.χ. σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ελληνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, άλλες υπηρεσίες κ.λπ.). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, ενώ οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω ιστότοπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν συνιστά έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων από το CforC, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια του υλικού που περιέχεται σε αυτές. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της εταιρείας, έναν από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι το κάνει με δική του ευθύνη.


5.- NEWSLETTER

Ο ιστότοπος της εταιρείας αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) βάσει του δικού της προγραμματισμού σε εγγεγραμμένους χρήστες ή σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε άλλον/η έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω ειδικού μηχανισμού (opt-in). Όλοι/ες οι παραλήπτες/παραλήπτριες των ενημερωτικών δελτίων έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα της ιστοσελίδας και μπορεί να περιλαμβάνει μηνύματα από τρίτους.


6.- ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το CforC μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επισκεπτών/χρηστών ή τρίτων, προκειμένου να τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 και τις κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με την εφαρμογή των νομικών βάσεων που προβλέπονται στο προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του CforC, την οποία σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies προκειμένου να κάνει την εμπειρία περιήγησής σας πιο λειτουργική (λειτουργικά cookies), να εξατομικεύσει το περιεχόμενό του και τυχόν διαφημίσεις, να παρέχει λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αναλύει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Τα μη λειτουργικά (απαραίτητα) cookies είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies του ιστότοπου και μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να διαχειριστείτε τα cookies.


7.- ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οποιεσδήποτε ή και όλες οι πληροφορίες ή/και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σελίδα και γενικά στον ιστότοπο μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές κατά τη διακριτική ευχέρεια του CforC, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/επισκεπτών.

Ολα τα νεα στο email σας!

Γραφτείτε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε τις δράσεις του Δικτύου, ευκαιρίες για επαγγελματίες και νέα από το ελληνικό και παγκόσμιο πολιτιστικό περιβάλλον.

Με την υποβολή συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.